İş Güvenliği Uzmanı

Gerçek ve başarılı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulaması, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için olmazsa olmaz koşuldur. Unutulmamalıdır ki “insan” her kurumun en önemli değeridir.

Untitled-2

İş Yeri Hekimi

Çalışma hayatında bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının sağlanması ve işyerlerinde çalışanların sağlığını tehdit eden olasılıkların önlenmesini sağlayan iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin asli uygulayıcıları işyeri hekimleridir.

Yardımcı Sağlık Personeli

Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere yardımcı sağlık personeli görevlendirilir.

Ölçümler

Çalışma ortamı ölçümleri, ortamın genelindeki iş hijyenini dikkate alırken, kişisel maruziyet ölçümleri, belli bir işi yapan çalışanın gün boyu ne kadar sağlığını bozabilecek etkene maruz kaldığı belirler.

Risk Analizi

Risk analizi, yapılan işler sonucunda her türlü iş yeri yetkilisi ve çalışanı için zarara neden olabilecek risklerin belirlenmesi ve olasılıklar dahilinde yorumlanması işlemidir.

Danışmanlık

Sürekli öğrenen, değişime ve gelişmeye açık, deneyimli ve yetkin olarak başladığı işi başarı ile sonuçlandıran, uzun vadeli düşünüp ve müşteriyi çözüm ortağı olarak kabul eden bir yapı oluşturuyoruz, her zaman yanınızdayız.

Eğitimler

Eğitimlerin yeni ve katkı yaratacak çözümlerin oluşması için yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda eğitim alınan konuda yeni çözümlerin oluşmasına katkıda bulunurken, çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.

Acil Eylem Planı

Acil durumlarda deneyim ve bilgiye dayalı olarak müdahale için teorik ve uygulamaya yönelik eğitimlerimizde, ISG alanında uzmanlaşmış çalışanlarımızla Acil Eylem Planı düzenlenmekte, bu plana göre gerekli tedbirleri almakta ve personel eğitimleri sağlanmaktadır.

Sağlık Taramaları

Sağlık kontrollerinin zamanında ve periyodik olarak düzenli yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

İşe Giriş Periyodik Muayene

İlk işe başlarken çalışacak kişinin işi yapabilecek fiziki yeterliliğe ve sağlığa sahip olduğunu işe giriş sağlık raporu ile belgelenmelidir.

Untitled-2

Hijyen Eğitimi

Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünüdür.

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşletmelerin sektörüne, kullandığı yanıcı-patlayıcı maddelerine, ekipman ve makinelerine, çalışma koşul ve şartlarına, işin yapılış şekline göre patlayıcı ortam oluşturabilecek durumların tespit edilip patlayıcı ortamların belirlenmesi işlemlerinin bütünüdür.