CE Belgesi Nedir? 

CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuata uyumu çerçevesinde ürünlerin serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla teknik yapılarına ilişkin yönetmeliğin daha basit ve genel hale getirilmesi için kullanılan bir güvenlik işaretidir.

CE belgesinin yararları nedir?

Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı ‘European Conformity’, Avrupa Normlarına Uygunluktur. AB, üye ülkeler arasında ticaretin daha kolay ve ucuz olmasını sağlamak için CE belgeleme programını başlatmıştır. Bunun anlamı, bir üreticinin ürününün sağlık ve güvenlik alanlarında AB yönergelerince belirlenmiş asgari yasal gerekliliklere uygun olduğunu iddia etmesidir. Müşteriler çoğu zaman bir ürün üzerindeki CE işaretini belirlenmiş asgari standartlara uygunluk, böylece de diğer ürünlerde eksik olabilecek asgari bir kalite belirtisi olarak görür.