Başlıksız-1

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; var olan tüm yönetim sistemlerinin temelini oluşturur. Bu sistem kurulup uygulandığında firmalar uluslararası platformlarda kendini daha etkin şekilde temsil eder. Bu standart, firmaya kalitenin geliştirilmesi için uygun ortam sağlamış olur. 

Başlıksız-1

 ISO 2200:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; gıdaların üreticiden tüketiciye ulaşana kadar her aşamasında ‘’güvenli gıda’’ ilkesini benimsemiştir. Firma adına herhangi bir olumsuzluk olması durumunda sorunun nerden kaynaklandığını kolayca bulmak bu sistemin tercih edilme sebeplerinin başında gelir.

Başlıksız-1

ISO / IEC 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO / IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Başlıksız-1

ISO 10002:2004 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; iş dünyasında yaygınlaşan ticaret, aynı sektördeki kuruluşların sayısının artması buna bağlı olarak da müşteri beklentilerinin artması ve değişmesi işletmelerin işlerinin zorlaşmasına sebep olmuş, müşteri kavramını daha da önemli hale getirmiştir.

Başlıksız-1

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015 Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi; firmaların çevreye karşı olan sorumluluğunu kapsar. Standardın uygulanması firmanın çevresel boyutta yasal şartları yerine getirmesine yardımcı olur. ISO 14001:2015 firmaların resmi kurumlarla olan çevre ile ilgili yasal süreçlerinde firmaya kolaylık sağlar.

Başlıksız-1

ISO 45001:2007 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001:2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemi; bir firmada mesai başlamasından mesai bitimine kadar çalışan personelin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaktır.

Başlıksız-1

HELAL GIDA

Helal Gıda; Tüm insanların güvenli gıda ürünü tüketme hakkı mevcuttur. Helal ürün; öncelikle temiz ve güvenilir ürün demektir. Bunun yanında İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen ürün demektir. Bu bağlamda İslam dinince yasaklanmamış ürünler Helal olarak nitelendirilmektedir.

Başlıksız-1

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar-Kalite Yönetim Sistemleri; medikal cihaz üreticilerine uygulanır. Yasal şartlara uyum, müşteri memnuniyeti, çalışan verimliliği sağlanması amacıyla bu sistem uygulanır. Standart, firmaların CE (Conformite European= Avrupa Normlarına Uygunluk) işaretini ürünlerinde kullanması için bir ön koşuldur. Bu standart da diğer kalite sistemleri gibi yürüyen sistemde var olan eksiklikleri tespit edip, hızlı şekilde düzeltmeyi amaçlar.

Başlıksız-1

ISO 20000-1:2011 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi; bilgi teknolojileri; internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği tüm hizmetleri kapsar. Bunun gibi geniş kullanım alanı olan, gittikçe yaygınlaşan ve hızla gelişen/değişen bir teknoloji, değişimin bu denli hızlı olması, işletmeleri karşı karşıya getirdiği tehlikelerin oluşum hızını da artırmaktadır.

Başlıksız-1

ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi; Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından oluşturulan bir standarttır. Standart, enerji verimliliği, enerji güvenliği, enerji kullanımı ve tüketimi dahil olmak üzere enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için organizasyonların sistematik bir yaklaşım izlemesini sağlamak amacıyla Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için şartları belirtir.

Başlıksız-1

İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

GMP, ürünlerin iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda, kozmetik (deterjan ve temizlik ürünleri dahil) ilaç ve medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde uyulması gereken kuralları kapsamaktadır. Ürünlerin tutarlı bir şekilde üretilmesi ve kontrol edilmesini kapsayan kalite güvencesinin bir parçasıdır.

Başlıksız-1

ISO 15838:2009 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi; özel olarak, Avrupa Akreditasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanmış uluslararası geçerliliğe sahip bir standarttır. 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu standardın amacı, Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve artırmak, sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak, bu hizmetlerin verilmesi için gereken teknik şartları ortaya koymaktadır.