Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmet Stamdartlarının İyileştirilmesi Projesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde yeni bir yaklaşım olarak “harici hizmet sunumu” modeli ortaya konmuş ve artan bir ivme ile ülke genelinde tercih edilen bir hizmet yöntemi olarak kabul görmüştür. Günümüzde, Türkiye genelinde 80%’e yakın bir oranda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin OSGB’ler tarafından verildiği belirlenmiştir. İş yerlerinde verilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha fazla çalışana ulaşabilmesi kadar daha etkin ve kaliteli olması, yetkilendirilmiş OSGB’lerin standartlara uygun hizmet sunmasını sağlamak ve bu sayede OSGB’lerden hizmet alan iş yerlerine sunulan hizmetlerin standartlarının arttırılması amaçlanarak OSGB Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi (OSGB-HİSİP) başlatılmıştır.

OSGB HİSİP ile;
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir standart çerçevesinde verilmesi,
İş yerlerinde sürdürülebilir bir İSG hizmeti anlayışının sağlanması, hedeflenmiştir.