İş yerlerinde kullanılmakta olan, iş ekipmanlarının, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yasal mevzuat tarafından öngörülen periyotlarda ve kontrol yöntemlerine uygun olarak, yetkin personel tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetleridir.
İş sağlığı ve güvenliği ölçüm hizmetleri aşağıdaki gibidir.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü
Elektrik Ve Topraklanma Ölçümü
Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü
Yangın Tesisat Periyodik Kontrolü
Hidrant Periyodik Kontrolü
Raf Ve Depolama Sistemi Periyodik Kontrolleri

İş güvenliği çevre açısından, iş yeri için gerekli olan ölçümler, en doğru sonuçları verecek kaliteli ve kalibrasyonlu cihazlarla periyodik olarak yapılmalıdır.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

Komprosör periyodik kontrolü
Hidrofor periyodik kontrolü
Hava tankı periyodik kontrolü
Buhar kazanları periyodik kontrolü
Boyler tankı periyodik kontrolü
Genleşme tankı periyodik kontrolü

Elektrik Ve Topraklanma Ölçümü

Elektrik tesisatı uygunluk raporu
Elektrik tesisatı topraklama raporu
Makine gövde topraklama ölçüm raporu
Paratoner tesisatı uygunluk raporu

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü

Forklift periyodik kontrolü
Transpalet periyodik kontrolü
Mobil vinç periyodik kontrolü
Kule vinç periyodik kontrolü
Tavan vinç periyodik kontrolü
Caraskal periyodik kontrolü
Araç kaldırma lifti periyodik kontrolü
Kaldırma platformu periyodik kontrolü