İç Ortam Ölçümleri

• Termal Konfor Ölçümü
• İş Yeri Hijyen Öölçümü
• Aydınlatma Ölçümü
• Gürültü Ölçümü
• Toz Ölçümü
• Kişisel Titreşim Maruziyet Ölçümü
• Voc Ölçümü
• Gaz Ölçümü
• Gürültü Kişisel Maruziyet Ölçümü
• Toz Kişisel Maruziyet Ölçümü
• Gaz Kişisel Maruziyet Ölçümü

İş Yeri Hijyen Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm test ve analizini yapan laboratuarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümleri yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışanların günlük yada haftalık maruz kaldıkları seviyeleri tespiti amacıyla “Kişisel Gürültü Ölçümleri” şeklinde ve/veya tüm çalışma alanlarını izlemek riskli alanları belirlemek, gerektiğinde kontrol tedbirlerini planlamak üzere de alan haritalarının oluşturulması amacıyla kısa süreli “Ortam Gürültü Ölçümleri” şeklinde gerçekleştirilir.

Kişisel Gürültü Ölçümleri,
Günlük tekrarlanan, maruz kalınan gürültü veya iş yerlerinde düzenli olarak maruz kalınan gürültüden dolayı kalıcı işitme kaybındaki riski hesaplamak ve değerlendirebilmek üzere değişik seviyeler ve gürültüye maruz bırakma sürelerinden dolayı çalışanların işitme eşik seviyelerinde gürültünün sebep olduğu tahminî kalıcı eşik kaymasının hesaplanması için bir metotla birlikte gerçekleştirilecek olan ölçme ve gerektiğinde hesaplama çalışmalarını kapsar.

Titreşim Ölçümü

Bir sistemin denge konumu civarında yapmış olduğu salınım hareketine titreşim denir. Uzun süre titreşime maruz kalan çalışanlarda; Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar (yorgunluk, dikkat azalması, ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklar, iş kazaları, vb. ),yaşam kalitesinde olumsuz etkiler ve çalışma performansının azalması vb. etkiler görülür. Ölçmeler, ayakta çalışma durumunda titreşime maruz kalan kişinin maruz kalma şartları belirlendikten sonra transdüser titreşimin vücuda temas ettiği en yakın noktaya konumlandırılarak gerçekleştirilir.

Termal Konfor

Termal konfor deyimi, çalışma ortamında, çalışanların büyük çoğunluğunun ısı, nem, hava akımı gibi iklim şartları açısından, gerek bedensel ve gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin insanın bünyesine uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini düşürür.

Toz Ölçümü

İnsanların bulunduğu ortamlardaki istenmeyen toz görüş sahasını azaltmakta, çalışanları rahatsız etmekte, iş randımanını düşürmekte olup en önemlisi bu tozlar meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan bu tür toz türleri orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı grubuna sebep olan tozlardır; ve bu tozların büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır. Günlük maruziyetin belirlenmesi için gerçekleştirilen çalışmalarda, çalışanın tüm mesai süreci boyunca, ölçümler gerçekleştirilir.