OSGB nedir, neden gereklidir?

Ortak sağlık güvenlik birimi(OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak üzere, gerekli donanım ve çalışanları bünyesinde bulunduran ve bakanlıkça yetkilendirilen, kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.

İşverenler işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilkyardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işletme dışında kurulu bakanlıkça yetkilendirilen OSGB’ lerden hizmet satın alabilirler.

Sizler adına İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanına dair her şeyi takip etmek ve çözüm ortaklarımızı değişikliklere hazırlamak adına hep yanınızdayız.