6331 Sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği yasası ile Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
Tecrübeli işyeri hekimlerimiz çalışanların rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ,meslek hastalığı incelenmesi ,sağlık ile ilgili eğitimleri ve risk analizi çalışmalarını titizlikle yürüterek ortaya çıkabilecek meslek hastalıkları konusunda önlem alınmasını sağlar
ZER OSGB olarak çalışanlarınızın sağlıklı bir hayat sürmesi için hayati önem taşıyan işçi sağlığı çalışmalarını, dolaylı olarak çalışma performansı kayıplarını da önleyerek işinize destek olur.

Verdiğimiz Hizmetler

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği
konusunda gerekli kontrolleri yapmak
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
• İş yeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlamak