Çalışanların iş yeri ortamının olumsuz etkilerden kaynaklı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanılanması ve müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları iş güvenliği kültürünün temel prensiplerinden olan proaktif (öncül) yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Çalışanların olası meslek hastalıklarını erken tespit edebilme kolaylığı sağlayarak çalışan sağlığı ve iş kayıpları en aza indirmek periyodik sağlık taramasıyla mümkündür.

Verdiğimiz Hizmetler

• Akciğer Grafisi (35 *35 )
• Solunum Fonksiyon Testi
• Odyometri
• Portör Muayenesi
• Hbs Ag (sarılık taraması )
• Anti Hbs
• Tam Kan ( 28 Parametre )
• Tam İdrar Tahlili
• İdrarda Kurşun, Fenol, Hippürük Ait Testleri
• Kanda Kurşun
• Kan Grubu
• Karaciğer Fonksiyon Testleri
• Hcv
• Ekg
• Koruyucu Aşılar
• Göz Muayenesi