30/04/2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerinin işverenleri "patlamadan korunma dokümanı" hazırlayacaklardır.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir. Bu kapsamda TS ISO 60079-10-1 ve 2 Standardına göre parlayıcı ve patlayıcı ortam bulunması muhtemel işyerleri için Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gerekliliklerine uygun olarak, ZEROSGB olarak deneyimli ve Uzman kadromuzla, işyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

• Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,

• Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,

• Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,

• İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,

• Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak, Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktayız.