ZER OSGB olarak müşterilerimizin benimsedikleri kalite unsurları çerçevesinde tüm personelimizin tam katılımı ile, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz, profesyonel bir anlayışıyla hizmet sunmaya odaklanmış KYS Politikamız aşağıdaki gibidir:

• Çalışmalarımızı yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve sözleşmeler doğrultusunda yürütmeyi,
• Hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlayacak yasal ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
• Hizmet kalitesinin arttırılması için gerekli kaynakları ayırarak çalışanların gelişimini ve motivasyonunu sağlamayı,
• Hizmetlerimizi ‘Bilgi Gizliliği’ prensibi doğrultusunda vermeyi,
• Müşteri memnuniyetinin dolayısıyla bağlılığının sağlanması için iş süreçlerimizin geliştirilmesini ve sürekli müşteri memnuniyetini ve yasal şartlara uyumu birincil hedef edinmeyi,
• Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile müşterilerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesini,
• Müşteri beklentilerini iyi analiz ederek, bu beklentileri taahhüt edilen sürede, güvenilir ve kusursuz hizmet vererek yerine getirmeyi,
• Sektördeki hizmet kalitesini yükseltecek kalifikasyonda yürüterek çağdaş, etkili, rekabete açık, yenilikçi, iş yeri sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin geniş çapta yaygınlaştırılması amacıyla danışma, eğitim ve hizmet sunucu olarak belirleyici rol almayı ve sürekli iyileşmeyi teşvik etmeyi,
• Mesleki etik değerlere saygılı, dinamik ve eğitimli çalışanlarımızla hizmet verdiğimiz sektörlerde kaliteyi yükselterek iş sağlığı ve güvenliği alanında müşterilerimizin memnuniyetini daha üst seviyelere taşımayı,
• Müşterilerimizin, yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, Tehlikelerin tamamen ortadan kaldırılması ve İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarının ortadan kaldırılması, maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması suretiyle, şirketimizin değerini arttırmak üzere en iyi çözümleri sunmayı,
• İşletmemizde, müşterilerimize ait iş yeri, işletme ve şantiyelerde, projelerimizde görev yapan çalışanlarımız ile tedarikçilerimizin “Önce İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma” felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmayı ve yıl boyunca çalışanlarımıza bu doğrultuda eğitimler vermeyi,
• Resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılıp destek vermeyi,
• Takım ruhu içerisinde çalışarak sektör standardının ileri taşınması ve örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışılması ve kalite bilincini sürekli olarak beslemeyi ve firma genelinde yaymayı taahhüt ederiz.